Hur länge håller bildelar?

Hur länge olika bildelar håller varierar, både beroende på vilken bildel det gäller samt hur bra kvaliteten är och hur stort slitage de utsätts för. Ibland kan det också röra sig om ren otur när delarna går sönder.

Hjullager

Hjullager

Ett exempel på bildelar som är svåra att veta hur länge de ska hålla är hjullager. I somliga fall håller de lika länge som bilen, medan de andra gånger måste bytas ut flera gånger under bilens livstid. Om hjullagren är utslitna behöver du installera nya, vilket du kan göra själv ifall du har kunskapen och rätt verktyg. Du kan bland annat beställa dessa enkelt och billigt från Mekanika.se.

Originaldelar vs kopior

Originaldelar brukar i allmänhet hålla längre, även om det finns ett fåtal undantag, och det är något du bör ta med i beräkningen när du funderar på att köpa kopior från den så kallade eftermarknaden. Anledningen till att delarna från eftermarknaden oftast inte håller lika länge beror på att de är tillverkade av ett sämre råmaterial. När du köper originaldelar vet du också oftast att alla delarna håller samma kvalitet. Nackdelen är att originaldelarna i vissa fall kan kosta det dubbla och ibland det tredubbla jämfört med kopiorna. Det gör att det ändå kan löna sig med kopior i längden. För den som inte har någon större kunskap om olika tillverkare av reservdelar kan det vara smart att hålla sig till originaldelar eller att fråga bilverkstaden om råd. Om du vet om bra, billiga tillverkare av kopior är det däremot ofta en bra idé att handla från eftermarknaden istället.